Pomiary hałasu

Pomiary hałasu środowiskowego, wykonujemy cyfrowymi analizatorami dźwięku renomowanych firm jak Bruel & Kjaer, Sonopan, Norsonic. Posiadamy statywy umożliwiające wykonywanie płynnych pomiarów hałasu na wysokościach do 4 m powyżej terenu, co jest szczególnie przydatne podczas pomiarów hałasu przemysłowego i komunikacyjnego. Istnieje możliwości wykonywania pomiarów całodobowych, wraz z jednoczesną rejestracją innych czynników fizycznych towarzyszących zdarzeniom akustycznym tj. pomiar natężenia i parametrów ruchu pojazdów oraz parametrów meteorologicznych jednocześnie z pomiarem hałasu (temperatura, ciśnienie, wilgotności, kierunek i prędkość wiatru). Nasz sprzęt posiada aktualne świadectwa legalizacji Okręgowego Urzędu Miar.

Posiadamy specjalistyczne oprogramowanie do wykonywania map hałasu, projektowania drogowych i przemysłowych ekranów akustycznych, obudów dźwiękochłonno – izolacyjnych, tłumików akustycznych od rozwiązań koncepcyjnych do gotowych projektów.

 

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

  • Analiza akustyczna ocena klimatu akustycznego dla projektowanego budynku B-8 w Krakowie przy ul. Akademickiej Bocznej wraz z prognozą oddziaływania hałasu na budynki mieszkalne (domy studenckie DS1-DS4)
  • Wstępna analiza akustyczna projektowanej elektrowni wiatrowej „Farmy Wiatrowej Mława” w rejonie m. Wieczfnia dla potrzeb Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  • Analiza akustyczna ocena klimatu akustycznego dla potrzeb opracowania projektu budowy ekranu akustycznego na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o. o. przy ul. Nowohuckiej 1 w Krakowie
  • Sprawozdanie z badań natężenia hałasu emitowanego przez komory serwerowni grupy Onet.pl przy ul. Bobrzyńskiego w Krakowie
  • Analiza możliwości obniżenia poziomu hałasu emitowanego przez zespół agregatów chłodniczych supermarketu w Katowicach os. Bażantów
  • Wariantowa analiza możliwości obniżenia poziomu hałasu emitowanego przez autotransformatory ATR-1 i ATR-2 na stacji PSE Olsztyn 1 woj. warmińsko – mazurskie
  • Analiza akustyczna możliwości adaptacji pomieszczeń kamienicy zlokalizowanej w Krakowie – Rynek Główny 44 pod kątem uruchomienia lokali rozrywkowych
  • Analiza akustyczna hałasu emitowanego przez myjnię bezdotykową firmy EHRLE na działce nr 875/1 w m. Bibice i 11/3 w m. Węgrzce k. Krakowa
  • Analiza akustyczna hałasu emitowanego przez infrastrukturę techniczną Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
  • Analiza porealizacyjna przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa obejścia drogowego Starego Sącza i Nowego Sącza lewym brzegiem Dunajca – etap I połączenie drogi krajowej nr 87 z drogą powiatową Chełmiec – Gołkowice”